aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Her Ödev Yapılır Araştırma Sitesi
herodevyapılır logosu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aranacak Bölüm: Ara Metni:
Ödev YükleÜye OlGiriş

İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi
İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi
1205

İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi


İnsan haklarının teşviki ve korunmasında BM’nin faaliyetlerinin rolü ve çapı genişlemeye devam etmektedir. BM’nin faaliyetlerinin esas amacı, BM Antlaşması’nda yazıldığı üzere “Birleşmiş Milletler'in halkları”nın onuruna eksiksiz saygıyı temin etmektir. Birleşmiş Milletler, uluslararası mekanizması aracılığıyla, pek çok cephede çalışmaktadır: • Küresel vicdan olarak- Birleşmiş Milletler, devletlerin davranışları için kabul edilebilir, makul, uluslararası davranış standartları belirlemiştir. Genel Kurul’da hazırlanan çeşitli bildirge ve sözleşmeler vasıtasıyla, insan hakları ilkelerinin evrenselliği işaret edilerek, bu standartları tehdit eden uygulamalara karşı bütün dünya uyarılmıştır. • Yasa yapıcı olarak - Birleşmiş Milletler uluslararası hukukun daha önceden yapılmamış bir şekilde kanunlaştırılmasında güdümleyici rol oynamıştır. Bu sayede kadınlar, çocuklar, mahkumlar, tutuklular ve zihinsel engeller gibi grupların insan hakları ve de soykırım, ırksal ayrımcılık ve işkence gibi ihlaller öncesinde neredeyse tümüyle hususi olarak devletlerarası ilişkilere odaklanan uluslararası hukukun temel özelliklerinden biri haline gelmiştir. • Denetleyici olarak - Birleşmiş Milletler insan haklarının tanımlanmaktan öte korunmasını teminat altına almada esaslı bir rol oynamaktadır. Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmeleri (1966) uluslararası kurumları, devletlerin yükümlülüklerine nasıl ve ne ölçüde uyumlu yaşadıklarını denetlemekle yetkilendiren antlaşmaların ilk örneklerindendir. İnsan Hakları Komisyonu'nun oluşturduğu antlaşma kurumları, özel raportörler ve çalışma gruplarının her biri uluslararası standartlara uyumu denetleyen ve ihlal iddialarını soruşturan prosedür ve mekanizmalara sahiptirler. Onların özel durumlara ilişkin almış oldukları kararlar, ancak pek az hükümetin karşı gelmek isteyeceği ahlaki bir ağırlık taşımaktadır. -------- ÖDEVİ İNDİR --------------

Bu Konuya Yapılan Yorumlar

Yorum Ekle


Anahtar Kelimeler
İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Kalkınma Hakkı Çalışma Hakları Ayrımcılığa Karşı Mücadele Irkçılık Irkçılığa karışı mücadele Kadın Hakları Çocuk Hakları Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Azınlık Hakları insan haklarının korunması insan haklarının korunmasının önemi insan haklarının korunması ve geliştirilmesi insan haklarının korunması ile ilgili kuruluşlar insan haklarının korunması ve gerçekleştirilmesi insan haklarının korunması ile ilgili gönüllü kuruluşlar insan haklarının korunması sonucu ortaya çıkan sorunlar insan haklarının korunması ile ilgili yazı insan haklarının korunmasında karşılaşılan engeller insan haklarının korunmasında devlete düşen görevler insan haklarının uluslararası düzeyde korunması insan haklarının uluslararası düzeyde korunması niçin önemlidir insan haklarının ulusal düzeyde korunması insan haklarının korunması ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki vardır insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan sorunlar insan haklarının üst düzeyde korunması insan haklarının korunması ile demokrasi arasındaki ilişki insan haklarının korunması ve demokrasi insan haklarının korunması ve demokrasinin önemi türkiye de insan haklarının korunması insan hakları insan hakları nelerdir insan hakları ve demokrasi insan hakları evrensel beyannamesi insan hakları haftası insan hakları bildirgesi insan hakları ve demokrasi haftası insan haklarının tarihsel gelişimi insan hakları ile ilgili şiirler insan hakları hakkında bilgi insan hakları hakkında bilgi vikipedi demokrasi ve insan hakları hakkında bilgi temel insan hakları hakkında bilgi demokrasi ve insan hakları hakkında bilgiler avrupa insan hakları hakkında bilgi evrensel insan hakları hakkında bilgi atatürk ve insan hakları hakkında bilgi uluslararası insan hakları hakkında bilgi demokrasi insan hakları hakkında bilgi